Palaute

Jätehuolto ja kierrätys

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muutoin hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osa jätteistä kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, ja osa jätteistä tulee itse viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Erilaisille jätteille on tarjolla keräys- ja vastaanottopaikkoja. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Sekajätteiden keräys on Paltamossa sopimusperusteista, eli kiinteistöjen tulee tehdä jätteenkuljetuksesta sopimus  valitsemansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kierrätettävät hyötyjätteet tulee kiinteistöiltä itse viedä keräyspisteeseen.

Kainuun kuntien lakisääteiset jätehuollon palvelut ja viranomaistehtävät hoitaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Ekokymppi).

Ekokympin tehtävänä on jätehuollon järjestäminen asuin- ja lomakiinteistöille, jätehuollon kehittäminen, neuvonta ja tiedotus sekä viranomaistehtävät.

Kainuun Ekokymppi 

Facebook/Kurre Kainuulainen
Tilaa uutiskirje Ekoaviisi

Rinki-ekopiste

Rinki-ekopisteet ovat keräyspisteitä, joissa otetaan vastaan kotitalouksien pakkausjätettä - kartonkia, lasia ja metallia.

Sijainti: Paltamon keskusta, ABC kylmä asema

Paltamon aluekeräyspisteet

Aluekeräyspiste on asuinkiinteistöjen yhteinen jätteiden keräyspaikka, jonne sekajätettä voivat viedä ne kiinteistöt, joilla ei ole sopimusta kuljetusyrityksen kanssa. Aluekeräspisteeseen sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat taajaman ulkopuolella sijaitsevien vakituisten kiinteistöjen sekä erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön.

•Hakasuo, Manamansalontie 211

•Härmänmäki, Härmänmäentie 14

•Kivesjärvi, Ouluntie 203 

•Melalahti, Viilontie 1

•Mieslahti, Rantorinteentie 3

•Pehkolanlahti, Manamansalontie 204

•Petäjälahti, Petäjälahdentie 2

•Tololanmäki, Savirannantie 2

•Uurantie, Uurantie 27

•Vaarankylä, Halmetmäentie 2

Paltamon lajitteluasema

Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet voivat aukioloaikoina tuoda maksutta lajiteltua hyötyjätettä ja vaarallista jätettä, ja maksua vastaan energia- ja sekajätettä. Yrityksille palvelu on maksullista.

Kylänpurontie (jätevedenpuhdistamo), 88300 Paltamo

avoinna ma 12- 18, to 9 - 15 Huom. Puutarhajätteitä saa tuoda myös aukioloaikojen ulkopuolella.

puh. 044 710 0131