Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen päätös, Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa