Yhteysviranomaisen lausunto Vaalan Haarasuonkankaan YVA-suunnitelmasta