Voimaantulokuulutus, Oulujärven rantayleiskaavan täydennys