Vekaranniemen ja Ison Kärppäsaaren ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus nähtävillä 4.11.-4.12.2020