Valtioneuvoston päätös, lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan