Tieto kuulutuksesta Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen yhteysviranomaisen pe...