Pujoniemen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville aset...