Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta päätöksestä, konsertti Pertinhallissa