Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Paltamo Rock