Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Turveruukki Oy