Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Paltamon kunta