Kuulutus, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen nähtävillä