Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, valitus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta eläinsuojan ilmoituspäätöksest...