Kuulutus tarkkailuohjelmapäätöksestä Osmankajärven pohjapadon rakentaminen ja kalataloudellinen tarkkailu