Kuulutus Takiankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulon sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtäville aset...