Kuulutus Puolangan Hietavaaran tuulivoimapuiston yleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä