Kuulutus Prokon Wind Energy Finland Oy:n Puolangan ja Ristijärven Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioin...