KUULUTUS, Paltamon kunta Metelin asemakaavan vaiheittainen muutos, ehdotusvaiheen kuuleminen