Kuulutus Paltamon kunnanvaltuuston kokous 23022023