Kuulutus, Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Paltamon Valkeisvaaran tuulivoim...