Kuulutus päätöksestä, Niemelän kaivospiirin lakkauttaminen - Tukes