Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi...