Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Kuljetuspolar Oy