Kuulutus maa-aines- ja ympäristöluvan vireilletulosta