Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemusten vireilletulosta, Kainuun Sora Oy