Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta, PSW Kivi Oy