Kuulutus KL 54§ mukaisesta onki, - pilkki- ja viehekiellosta, Valkeisenlampi, Paltamo