Kuulutus, Kirkonkylän asemakaavan muutos, Eino Leino puisto ja terveyskeskus ympäristöineen, asemakaavamuutosehdotus nähtävillä