Kuulutus kaivoslain mukaisesta päätöksestä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto