Kuulutus Kainuun maakuntavaltuuston kokous 13.9.2021