Kuulutus Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimialueella olevasta jätehuoltomääräysten päivittämisestä