Kuulutus Kainuun ELY-keskuksen antamasta päätöksestä