Kuulutus ja päätös, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen seuraavan ympäristönsuojelul...