Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta/Uuran kyläkauppa, Paltamo