Kuulutus - ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 22.11.2021