Kuulutus, Esitys Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi