Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, Alila 578-404-11-40