Koetoimintapäätöksen nro 76/2018/1 koetoiminta-ajan jatkaminen, Paltamo