Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotuksen nähtäville asettaminen - Kaavaehdotusaineiston täydentyminen