Julkipanoilmoitus myönnetystä poikkeamisluvasta 1.11.2019