Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeus, asia dnrot 00113/20/5399, 00114/20/5399 ja 00114/20/5399