Julkinen kuulutus, Pohjos-Suomen hallinto-oikeuden päätös kaivoslain mukaisesti annettavista yleisten ja yksityisten etujen turv...