Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, Valtatien 22 kevyen liikenteen järjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Palta...