Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, Tasoristeyksien parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Palta...