Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus sekä kaivosluvassa annet...