Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota