Ilmoitus Kainuun liiton kuulutuksesta, Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun aloittaminen