Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta