Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta, Laattaansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistam...